Våra behandlingar

Våra behandlingar är skräddarsydda för att möta dina individuella behov och omfattar allt från manuell justering till avslappningsmetoder. Vi strävar efter att främja din hälsa och välbefinnande på bästa möjliga sätt. Är såklart Patient-och ansvarsförsäkrad.

Boka tid

Söker du hjälp som nybesök, vänligen ring eller maila för en liten konsultation innan du bokar upp dig!

Kiropraktisk behandling

Här behandlas allt från fotled till käkled med kiropraktik för att normalisera, återställa och optimera funktion samt minimera felställning i rörelseapparaten.

Gonsteadmetoden utvecklades av den framstående Norskättlingen Clarence Gonstead i mitten av 1900-talet i USA.

Man kan sammanfatta Gonsteadmetoden så här:

*Patienthistoria.
*Visualisering dvs titta noggrant hur hållning och symmetri är.
*Instrumentation. Man använder en känslig temperaturmätare för att detektera segmentella värmeskillnader.
*Statisk palpation för att leta efter smärta och svullnad men till viss del position.
*Rörelsepalpation för att utvärdera segmentell funktion och rörlighet. Dvs hitta låsningar.
*Röntgenanalys. Röntgen används för att slippa gissa hur det ser ut. Kunna utesluta allvarliga tillstånd som måste ses över hos annan vårdgivare. Men även för att kunna jämföra problemområdena man hittat hos patient och se vad som hänt och hur man på mest exakta sättet kan åtgärda det genom specifik, säker justering.

Nybesök

800kr

Tid: 50min

Vid ett nybesök går vi igenom din hälsodeklaration tillsammans och diskuterar dina besvär. Sedan genomför vi adekvata ortopediska och neurologiska tester, följt av en noggrann kiropraktisk-undersökning för att identifiera problemområden. Baserat på denna information skapar vi en individuell behandlingsplan, och vid behov skickar vi för röntgen för ytterligare analys.

Återbesök

600kr

Tid: 25min

Här tar vi vid där vi senast slutade. Vi stämmer av hur du mår och fortsätter vägen mot ett friskare liv med bättre hälsa och funktion.

Alternativ A

Efter 10 st behandlingar under samma kalenderår blir priset för återbesök 400kr kalenderåret ut. Betalning sker löpande. Villkor: behandlingar sker under samma kalenderår.

Alternativ B

Om du kommer på 7 st behandlingar inom 3 månader så bjuder vi på nr 7. Den bokas dessutom in som ett nybesök ( värde 800kr). Sen görs en komplett re-evaluering och utvärderar resultat och framgång.

Uträkningen ska bli; 1st nybesök à 800kr + 5st återbesök à 600kr = 3800kr. Plus en ny utvärdering motsvarande ett nybesök 800kr. Ordinarie pris 4600kr. Du betalar 3800kr . Vilket motsvarar en rabatt på 18 %. Villkor : 7 besök på 3 månader. Betalning sker löpande eller i förskott.

Friskvård

Vår friskvårdsbehandling är skapad för att främja ditt välmående och upprätthålla din hälsa. Vi erbjuder en holistisk och skräddarsydd tillvägagångssätt som inkluderar träning, kostrådgivning och stresshantering för att hjälpa dig leva ditt bästa, friskaste liv.

Laser

400kr

Tid: 15 min · Low level laser therapy

En medicinsk laser används för att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning, och verkar genom att laserljus appliceras utanpå huden, alltså icke-invasivt. Går under Friskvård och är avdragbart.

Friskvårdande behandling

750kr

Tid: 25 min · Återbesök

Mjukdelsinriktad behandling. Diet, träningstips.

Friskvårdande behandling

1000kr

Tid: 45 min · Nybesök

Efter en genomgång av livsituation, arbetsmiljö etc börjar undersökningen. När den är klar lägger vi upp ett förslag på hur vi kan lägga upp din behandling, börja förbättra saker inom hälsa, smärta och stelhet och ergonomi. Sen sätter vi igång.

Funktionell Neurologi

Funktionell neurologi är en medicinsk disciplin som fokuserar på att studera och behandla störningar i nervsystemet genom att analysera och optimera dess funktionella kapacitet. Det innefattar noggranna bedömningar av neurologiska system och tillämpning av anpassade metoder för att förbättra patientens neurologiska hälsa och välbefinnande.

Inom funktionell neurologi kan behandlingen vara individualiserad beroende på patientens specifika behov. Exempel på behandlingsmetoder kan inkludera:

Neurologisk rehabilitering: Användning av övningar och terapier för att förbättra motorik, koordination och andra neurologiska funktioner.
Balans- och proprioceptionsträning: Fokus på att stärka muskler och förbättra kroppens medvetenhet om dess position i rummet för att minska riskerna för fall och förbättra rörelsekontroll.
Kognitiv rehabilitering: Användning av övningar och strategier för att förbättra kognitiva funktioner såsom minne, uppmärksamhet och problemlösning.
Sensorisk integrationsterapi: Inriktning på att förbättra hur nervsystemet bearbetar sensorisk information för att optimera övergripande funktion och välbefinnande.
Specifika övningar: Anpassade övningar som fokuserar på att stimulera specifika delar av nervsystemet för att främja läkning och förbättring.

Funktionell neurologisk undersökning

550kr

Tid: 25 min

Här görs ett batteri av tester för att skapa en bild av nervsystemets funktion. En utökad och fördjupad neurologisk undersökning.

Konsultation

Rådgivning. Förslag till behandlingsupplägg, kost- och träningsråd etc.

Konsultation

600kr

Tid: 25 min

Presentkort

Köp ett presentkort till dig själv, en kär familjemedlem eller vän.

Presentkort

2000kr

Ge dig själv eller en nära vän något värdefullt. Kostnaden dras från din insättning vid varje besök, och behandlingstiden varierar mellan 15 minuter med laser och 50 minuter för nybesök, vilket ger flexibilitet att välja enligt dina behov.