Behandlingsupplägg/min filosofi

Jag rekommenderar vid tvärakuta, besvärliga problem, att man så fort som möjligt inleder behandling. Man lägger energi på att få ner smärta, svullnad och inflammationen och öka funktionen. Detta uppnås genom adekvat behandling och genom att ses intensivt de första veckorna. Så fort man blir allt bättre tunnas besöken ut. Först när man uppnått en tydlig och stabil förbättring och ser att saker går i rätt riktning brukar man få bra rehabövningar i hemläxa. Rehabövningar i fel stadie kan ge dåligt resultat. Fel sort rehabövningar skapar även de mer problem än vinst. Däremot läggs mycket energi på vettiga tips, dricka mycket vatten och att promenera exempelvis . Men även vad man inte ska göra. Tex att undvika att lägga på värme, inte sitta för mycket, böja sig djupt framåt etc. Det är ibland ännu viktigare.

Vid kroniska långvariga besvär kan ett upplägg se helt annorlunda ut. Patienten kanske inte tål kort tid mellan behandlingar.

Så med andra kan ett upplägg variera från fall till fall. Vi gör vad som är Bäst just för Dig.

Mitt mål är alltid att försöka göra mina patienter så bra som möjligt på så kort tid som möjligt.

Välkommen hit 🙏🏽.

(Är såklart Patient-och ansvarsförsäkrad)

bisse eliæson

Jag rekommenderar vid tvärakuta, besvärliga problem, att man så fort som möjligt inleder behandling. Man lägger energi på att få ner smärta, svullnad och inflammationen och öka funktionen. Detta uppnås genom adekvat behandling och genom att ses intensivt de första veckorna. Så fort man blir allt bättre tunnas besöken ut. Först när man uppnått en tydlig och stabil förbättring och ser att saker går i rätt riktning brukar man få bra rehabövningar i hemläxa. Rehabövningar i fel stadie kan ge dåligt resultat. Fel sort rehabövningar skapar även de mer problem än vinst. Däremot läggs mycket energi på vettiga tips, dricka mycket vatten och att promenera exempelvis . Men även vad man inte ska göra. Tex att undvika att lägga på värme, inte sitta för mycket, böja sig djupt framåt etc. Det är ibland ännu viktigare.

Vid kroniska långvariga besvär kan ett upplägg se helt annorlunda ut. Patienten kanske inte tål kort tid mellan behandlingar.

Så med andra kan ett upplägg variera från fall till fall. Vi gör vad som är Bäst just för Dig.

Mitt mål är alltid att försöka göra mina patienter så bra som möjligt på så kort tid som möjligt.

Välkommen hit 🙏🏽.

(Är såklart Patient-och ansvarsförsäkrad)